Dieselgate - Groepsvordering ontvankelijk verklaard

In onze nieuwsbrief van 17 juni 2016 hebben wij je bericht over het opstarten van een groepsvordering tegen de Duitse Volkswagen-groep door Test-Aankoop.

Wij beloofden met een update te komen zodra er nieuws is.

Op 8 mei is de uitspraak van 18 december 2017 van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Omdat geen enkele partij beroep aantekende, is de groepsvordering definitief ontvankelijk verklaard.

De partijen moeten nu in eerste instantie een akkoord proberen te onderhandelen. Dit akkoord moet tussenkomen vóór 9 februari 2019. Als er geen akkoord wordt bereikt, zal er over de grond van de zaak gepleit worden.

Voor de volledigheid geven wij mee dat alle merken van de Duitse groep betrokken zijn (Volkswagen, Audi, Seat, Porsche en Skoda) op voorwaarde dat het voertuig is uitgerust met een EA189-motor. Ook de invoerder NV D’Ieteren is partij in het geding.

De uitspraak belangt alleen de consumenten aan die na 1 september 2014 eigenaar werden van een ‘geaffecteerd’ voertuig. De uitspraak geldt niet voor rechtspersonen of voor personen die de wagen aankochten om deze uitsluitend voor een handels- of beroepsactiviteit te gebruiken.

Moeten deze personen nu enige actie ondernemen? Het antwoord is negatief. De rechtbank kiest voor een opt-out systeem.

Concreet maakt elke voertuigeigenaar automatisch deel uit van de groep benadeelden. Dit is ook het geval voor wie inging op een terugroepactie. Wie toch niet wil meedoen, moet dit per brief vóór 9 juli 2018 melden aan de Burgerlijke Griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg (gebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13,1000 Brussel).

Wie niet ‘uitstapt’, verliest de mogelijkheid van een individuele vordering.

Het is echter onze overtuiging dat de groepsvordering meer slaagkansen heeft dan een individuele vordering. De twee individuele rechtszaken die in de algemene pers werden toegelicht in 2017 draaiden uit op een sisser.

Wie zich burgerlijke partij stelde voor een strafrechtelijke rechtbank kan toch deel uitmaken van de groep. Je moet dan wel afstand doen van de burgerlijke partijstelling vóór 9 juli 2018.

Uiteraard loopt geen enkele verjaring tegen de ‘deelnemers’ aan de groepsvordering zolang deze niet definitief is afgesloten.

De verjaring van de rechtsvordering van de personen die beslissen om niet mee te doen, wordt geschorst vanaf 8 mei 2018 tot de dag dat zij hun keuze aan de griffie meedelen. Wie in de loop van de procedure toch verneemt dat hij wordt uitgesloten van de lijst van benadeelden, moet er rekening mee houden dat de verjaringstermijn terug loopt zodra hij daarvan door de Griffie wordt ingelicht.

Bron: Euromex (https://www.euromex.be/safety-world/kan-ik-een-claim-indienen-tegen-volkswagen)

Dieselgate Volkswagen Audi Seat Skoda Porsche