Hoe sparen voor (klein)kinderen?

Hoe sparen voor je (klein)kinderen?

Vele ouders en grootouders zetten maandelijks een centje opzij voor de kinderen en kleinkinderen. Veelal gebruiken we daar nog steeds het spaarboekje voor maar een spaarverzekering Tak23 wint snel aan terrein.

‘Dat is ook logisch’ zegt Hans De Clercq, zaakvoerder bij De Clercq Consulting Group en al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in spaarproducten. ‘Wie tegenwoordig geld opzij zet op een spaarboekje heeft de zekerheid van een negatief rendement in koopkracht. Met zo’n garantie krijg je geen spaarproduct verkocht maar toch blijven velen vasthouden aan dat negatieve rendement van het spaarboekje.’

Er zijn nochtans mooie alternatieven, zeker voor het sparen op lange termijn zoals we willen doen voor onze kinderen. ‘De Tak23 verzekering kent de laatste jaren een flinke opmars, mensen beginnen in te zien dat ze geld verliezen door het op een spaarboekje te laten staan en pikken dat niet langer’.

In een Tak23 verzekering heb je een keuze uit verschillende top beleggingsfondsen, die onderverdeeld zijn in verschillende risicoklasses. ‘Het is daarbij essentieel om samen met de klant te bekijken welk risicoprofiel hij of zij heeft om zo te bepalen of Tak23 aan te raden is én de juiste fondsen te kiezen’.

Dalende beurzen zijn opportuniteiten

‘De risico’s verbonden aan de beurs worden in een Tak23 verzekering voor een groot deel uitgeschakeld. Je koopt namelijk niet aandelen van 1 of enkele bedrijven maar je koopt deeleenheden in fondsen waar honderden verschillende aandelen en obligaties in zitten. Bovendien kan je meerdere fondsen in 1 contract combineren en zo ook aan risicospreiding doen. Wij adviseren u daar bij.’

Een cruciaal voordeel van een spaarproduct is het maandelijks storten. ‘Door maandelijks te beleggen wordt het beursrisico uitgevlakt en worden dalende beurzen ineens opportuniteiten. Op die momenten koop je met hetzelfde bedrag namelijk meer eenheden wat je dubbele winst oplevert als de beurs weer stijgt.’ Wie in 2008 een spaarplan had lopen heeft zich dat niet beklaagd.

Maandelijks storten levert een voordeel op
* Op bovenstaande figuur is te zien hoe dalende beurzen opportuniteiten bieden bij maandelijks sparen.

Investeren in schone technologie en voor een goed doel loont.

‘Bovendien bieden wij topfondsen aan die zeer hoge scores krijgen van MorningStar en De Tijd. Een mooi voorbeeld daarvan is het fonds Funds for Good Cleantech. Het onderliggende 5-sterren fonds wordt beheerd door een Belgische vermogensbeheerder en heeft als doelstelling te investeren in voornamelijk Europese bedrijven waarvan de zakelijke missie is milieuproblemen op te lossen. Bovendien gaat  50% van de winst naar een sociaal project.’ De afgelopen 5 jaar heeft het fonds een gecumuleerd rendement van meer dan 70% gehaald, gemiddeld meer dan 11% per jaar. ‘Dat is uiteraard geen garantie voor de toekomst maar toont wel het potentieel aan van sparen in Tak23.’

Spaart u ook op een spaarboekje of heeft u interesse in onze fondsen? Maak nu online een afspraak, stuur ons een mailtje (info@dccg.be) of bel 09/364.40.10

Sparen tak23 tak 21 dripfeeding beleggingsfondsen CleanTech Generali Ethisch beleggen spaarplan spaarboekje sparen voor kinderen Verzekeringen Zottegem