Vermogens- en successieplanning: zinvol of niet?

Velen denken dat vermogensplanning voor superrijken is. Iedereen die wat bijeengespaard heeft en wat vooruitziend is, doet er goed aan om zijn financiële situatie te laten opvolgen door een specialist ter zake.

Een jaarlijkse check-up van je vermogen is meer dan zinvol.

Tijdens deze check-up moet men altijd 4 vragen voor ogen hebben.

 • Waar staat men vandaag op financieel gebied? 
 • Is men voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers (ontslag, overlijden, invaliditeit, werkonbekwaamheid…), op korte en middellange termijn? 
 • Waar wil men op langere termijn naar toe, bijvoorbeeld op pensioengerechtigde leeftijd? 
 • Hoe kan men de successie van het vermogen organiseren zonder de erfgenamen in zware schulden te steken?

Beleggen via verzekeringen

Verzekeringsproducten zijn interessante instrumenten om aan vermogensplanning te doen. Waarom?

 • Men kan een belegging in één keer of gespreid doen via een beleggingsverzekering (tak 21, tak 23, tak 44).
 • Men kan kiezen voor een belegging met volledige zekerheid met kapitaalsgarantie (tak 21), een belegging met meer risico maar misschien met een hoger rendement (tak 23) of een combinatie van de twee (tak44).
 • Zeker de verzekeringsproducten die aan pensioenopbouw doen zijn fiscaal interessant (pensioensparen en langetermijn sparen).
 • Wie investeert via een tak21-beleggingsverzekering, hoeft na 8 jaar geen roerende voorheffing te betalen.
 • Er bestaat een waaier van verzekeringen die onverwachte tegenvallers dekt. We denken hier aan een overlijdensverzekering, een kankerverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen, enzovoort.

Successieregeling via verzekeringen

Hoe kan men de successie van het vermogen op een fiscaal vriendelijke manier organiseren, is een vanzelfsprekende vraag bij een check-up van het vermogen.

“Het is niet dat ik bang ben om te sterven, maar ik ben er liever niet bij wanneer het gebeurt”, zei de bekende filmacteur Woody Allen. Een reden te meer om op tijd over de successie te bezinnen. 3 op de 4 Belgen doen het vandaag helaas nog niet. Nochtans kan men met een goede begeleiding heel wat kosten en zorgen besparen bij de erfgenamen zonder dat men de controle verliest over het vermogen.

En ook hier zijn verzekeringsproducten de ideale oplossing.

 1. Men kan een verzekering afsluiten met de erfgenamen als begunstigde. We denken hier aan de ouders/grootouders die een verzekering afsluiten met hun kind/kleinkind als begunstigde.
 2. Men kan een bestaande levensverzekering schenken tegen voordelige schenkingsrechten. Wie hier controle-clausules in de schenking wil opnemen, passeert best de notaris.
 3. De erfgenamen kunnen een overlijdensverzekering afsluiten ten belope van de successierechten of erfbelastingen met de schenker als verzekerde. Ingeval de schenker overlijdt, wordt er dan een kapitaal aan de erfgenamen uitbetaald ten belope van de successierechten of erfbelastingen.

Je verzekeringsmakelaar als de meest uitgelezen persoon

Het is belangrijk dat men zich in deze materie laat bijstaan, door een specialist ter zake. Iemand die ‘onafhankelijk’ is, niet gebonden is aan  één merk en veel verder gaat dan de verkoop van bepaalde beleggingsproducten.  Waar nodig zal hij beroep doen op een notaris of iemand die aan discretionair beheer doet.

Hij zal een strategie opzetten op korte, middellange en/of lange termijn, afhankelijk van de projecten die men heeft (aankoop woning, voorbereiding pensioen,…), het risicoprofiel, het beleggingshorizon en uiteraard de marktomstandigheden. Deze informatie is cruciaal om de juiste investeringen voor te stellen. Aan iemand met een defensief profiel bijvoorbeeld zullen minder risicovolle investeringen voorgesteld worden.

Hij beschikt tevens ook over tools die de investeringen – ook onroerende – op de voet volgen en ook aanpassen aan de situatie van het moment. De aankoop van een woning, een ontslag, een onverwacht pensioen, een overlijden en de voorbereiding van de successieplanning doen de beleggingsstrategie veranderen. Daarom zijn een persoonlijke aanpak en een regelmatige check-up zo belangrijk… en dan liefst uitgelegd in een mensentaal. Daarom is je verzekeringsmakelaar hiervoor de uitgelezen persoon.

Successieplanning - Successiesprong - Successie kleinkinderen erven rechtstreeks en voordelig - Schenkingsrechten verzekeren - Zottegem - Geraardsbergen