Je woning verkopen? Laat asbest je niet verrassen!

Is je woning gebouwd voor 2001? Dan heb je vanaf 23 november in Vlaanderen een asbestattest nodig om je woning te kunnen verkopen.  De verplichting geldt trouwens niet alleen voor woningen. Ook andere panden zoals bedrijfsgebouwen vallen onder de verplichting. 

Wil je op korte termijn je woning verkopen? Wees dan snel, want het aantal deskundigen dat het attest kan afleveren, is voorlopig nog beperkt.  Zonder het asbestattest kan de notaris de authentieke akte voor de verkoop van de woning niet verlijden. Goed om weten, als je een attest laat opmaken, is dit 10 jaar geldig.


Hoe geraak je aan een asbestattest?
Alleen gecertifieerde asbestdeskundigen inventarisatie mogen de inventarisaties uitvoeren.
De lijst kan je terugvinden op de website van de OVAM.

De asbestdeskundige voert de asbestinventarisatie uit. Het onderzoek is niet destructief. Dit wil zeggen dat er geen muren afgebroken worden of zware werken voor nodig zijn. Wel zal de deskundige van verdachte materialen stalen nemen. Wanneer de resultaten bekend zijn, maakt de asbestdeskundige zijn verslag op en geeft hij de gegevens door aan OVAM.

Na de inventarisatie levert OVAM de asbestattesten af. De attesten kan je ook raadplegen via https://woningpas.vlaanderen.be/.

Asbest in huis, kan ik mijn woning nog verkopen?
Ja! Als blijkt dat er asbest in ja woning aanwezig is, dan zijn hier geen verdere verplichtingen aan verbonden. Net zoals bij de verplichte keuring van een elektrische installatie ligt de nadruk van het asbestattest op informeren van de koper, namelijk informatie geven over de aanwezigheid van asbest en de koper praktische informatie te geven over de verwijdering. 

Wat gaat mij dat kosten?
Aan deze nieuwe verplichting hangt natuurlijk ook een kostenplaatje. Elke asbestdeskundige is vrij om zijn tarief te bepalen. De kostprijs is ook afhankelijk van het aantal staalnames dat nodig is. Daarnaast vraagt ook Ovam een vergoeding van 50 euro. De verwachting is dat de opmaak van een asbestattest al snel tussen de 300 en 600 euro zal liggen.

En wat als het toch misloopt?
Als er bij een verkoop geen asbestattest is, riskeer je ingrijpende financiƫle en juridische gevolgen. De akte zal niet (of te laat) verleden worden waardoor je een schadevergoeding riskeert. De afwezigheid van het asbestattest kan zelfs leiden tot de nietigheid van de verkoop. Komt je naar aanleiding van een (ver)koop van je gezinswoning in een conflictsituatie terecht? Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering kan voor bescherming zorgen.

Interesse of meer info over de rechtsbijstandsverzekering?

Asbestattest nodig - discussie over asbestattest