Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen de (financiële) gevolgen van ongevallen die ze tijdens of op de weg van/naar hun werk kunnen oplopen. Het is een verplichte verzekering voor elke werkgever.

De verzekering dekt naast de contractuele werknemers ook tijdelijke werkkrachten, flexi-jobbers, leercontracten, jobstudenten en studenten tijdens een opleidingsstage enz. Deze regeling geldt enkel voor werknemers. Voor zelfstandigen en ambtenaren gelden aparte, heel specifieke stelsels. Vrijwilligers zijn niet standaard meeverzekerd, dus indien je met  vrijwilligers werkt is het belangrijk dit te melden.

De dekkingen zijn wettelijk bepaald al kan je als werkgever beslissen om een extra dekking te voorzien bovenop wat door de wetgever voorzien is. Zeker bij hogere lonen kan dit een belangrijke dekking zijn.

Praat je hier graag over met een van onze experten?

Geen afspraak, wel een vraag?

Heb je geen afspraak met een van onze experts nodig? We helpen je ook graag met andere vragen. Stuur ons hieronder een bericht en we laten je zo snel mogelijk iets weten.