IPT

Dit is voor de zelfstandige bedrijfsleider een fiscaal zeer interessante manier om aan pensioenopbouw te doen. GARDA group begeleidt u van opstart tot pensioen. Ben je zelfstandige zonder vennootschap? Geen probleem, dan is de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ) de oplossing voor u.

Fiscaal interessant, interessanter, interessantst?

IPT is de fiscaal meest interessante manier om geld uit uw vennootschap naar u privé te halen. Het is dus interessanter dan loon, dividend en zelfs dan de aanleg van liquidatiereserve. En ook na de hervorming van de vennootschapbelasting blijft dit het geval.

Uiteraard sluit het ene het andere niet uit. Meer zelfs, de IPT kan slechts als beroepskost worden afgetrokken als voldaan wordt aan de zogenoemde 80% regel. Concreet komt het erop neer dat de maximale bijdrage in een IPT gekoppeld is aan uw loon, uw leeftijd en uw reeds opgebouwde reserves in andere contracten (bijv. VAPZ).

Wat doen wij?

Elk jaar berekenen wij voor u de 80% regel en bekijken daarna met u en uw accountant de mogelijke fiscale optimalisaties. U kan namelijk door middel van een backservice rechtzetten wat je minder gespaard hebt in het verleden en zo de winst in de vennootschap beperken.

Veilig

De IPT komt rechtstreeks ten gunste aan de zelfstandige. Zijn rechten blijven te allen tijde verworven, zelfs bij een faillissement.

Bijkomende waarborgen

Het is qua tarief en fiscaliteit interessant om aan uw contract IPT bijkomende waarborgen te koppelen

In combinatie met VAPZ en regulier Pensioensparen

IPT kan perfect gecombineerd worden met een contract VAPZ en regulier Pensioensparen

Pensioenopbouw met of zonder kapitaalsgarantie

Wij geven u op basis van uw risicoprofiel advies over de beleggingsstrategie voor uw bijdragen in IPT.

Gebruik van de IPT bij aankoop of verbouwing van een onroerend goed

Tot 60% van het reeds opgebouwde reserve kan als voorschot worden opgenomen voor de aankoop of verbouwing van een onroerend goed in België en Europa. Een andere mogelijkheid is de inpandgeving van de IPT bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Bullet loan op uw IPT

Een andere interessante mogelijkheid is het afsluiten van een bullet loan op uw IPT ter vervanging van of ter aanvulling op een hypothecair krediet. U betaalt privé enkel intresten en de vennootschap spaart ondertussen om op eindleeftijd het kapitaal volledig terug te betalen.

Zie ook Bullet loan

De voordelen zijn enorm: aangezien u privé enkel de intresten moet betalen heb je meer ruimte voor andere uitgaven. En het kapitaal wordt uiteindelijk afgelost door de vennootschap zonder dat het als loon moet worden uitgekeerd.

Je moet natuurlijk nog altijd voldoende loon opnemen uit de vennootschap om voldoende kapitaal in uw IPT te kunnen opbouwen.

Praat je hier graag over met een van onze experten?

Geen afspraak, wel een vraag?

Heb je geen afspraak met een van onze experts nodig? We helpen je ook graag met andere vragen. Stuur ons hieronder een bericht en we laten je zo snel mogelijk iets weten.