POZ

Met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of kortweg POZ kan een zelfstandige zonder vennootschap nu ook aan bijkomende pensioenopbouw doen. Ben je zelfstandige mét vennootschap? Geen probleem, dan is de Individuele Pensioen Toezegging (IPT) de oplossing voor u.

Fiscaal aantrekkelijk

Op de premies van POZ geniet u 30% belastingsvermindering in de personenbelasting terwijl de eindbelasting op 10% is vastgelegd.

Bovendien is het mogelijk om een polis POZ te combineren met je polissen VAPZ (Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) en Pensioensparen. VAPZ blijft fiscaal gezien het meest interessant, gevolgd door Pensioensparen, Lange termijnsparen en dan POZ.

Om de maximaal fiscaal aftrekbare POZ premie te kennen moet 80% regel worden berekend. Concreet komt het erop neer dat de maximale bijdrage in een POZ gekoppeld is aan uw beroepsinkomen van de voorbije 3 jaar, uw burgerlijke staat, uw leeftijd en uw reeds opgebouwde reserves in andere contracten (bijv. VAPZ).

Elk jaar berekenen wij voor u de 80% regel en bekijken daarna met u en uw accountant de mogelijke fiscale optimalisaties.

Bijkomende waarborgen

Het is qua tarief en fiscaliteit interessant om aan uw contract VAPZ of POZ bijkomende waarborgen te koppelen

In combinatie met VAPZ en regulier Pensioensparen

POZ kan perfect gecombineerd worden met een contract VAPZ en regulier Pensioensparen

Pensioenopbouw met of zonder kapitaalsgarantie

Wij geven u op basis van uw risicoprofiel en leeftijd advies over de beleggingsstrategie voor uw bijdragen in POZ.

Gebruik van de POZ bij aankoop of verbouwing van een onroerend goed

Tot 60% van het reeds opgebouwde reserve kan als voorschot worden opgenomen voor de aankoop of verbouwing van een onroerend goed in België en Europa. Een andere mogelijkheid is de inpandgeving van de POZ bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Praat je hier graag over met een van onze experten?

Geen afspraak, wel een vraag?

Heb je geen afspraak met een van onze experts nodig? We helpen je ook graag met andere vragen. Stuur ons hieronder een bericht en we laten je zo snel mogelijk iets weten.